top of page
Kullanım Şartları.jpg

WEBSİTESİ KULLANIM ŞARTLARI

Lütfen websitemizi kullanmadan evvel bu WEBSİTESİ KULLANIM ŞARTLARI’nı dikkatlice okuyunuz. 

Bu alışveriş websitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Websitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar www.magnettur.com (“Websitesi” olarak anılacaktır) adresindeki MAGNET TUR İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.firmasının (“Magnet Tur” olarak anılacaktır) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (“Kullanıcı” olarak anılacaktır) Websitesi’nde sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, Websitesi’ndeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu Websitesi ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. Sorumluluklar

1.1. Magnet Tur, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

1.2. Magnet Tur, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

1.3. Kullanıcı, Websitesi’nin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını kabul etmiş sayılır. 

1.4. Kullanıcı, Websitesi içindeki faaliyetlerinde, Websitesi’nin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Websitesi’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

1.5. Websitesinin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 

2.  Ticari Markalar, Fikri Mülkiyet, Telif Hakları Hakları

2.1. İşbu Websitesi’de yer alan unvan(lar), işletme ad(lar), marka(lar), patent(lar), logo(lar), tasarım(lar), fotoğraf(lar), harita(lar), bilgi(ler) ve yöntem(ler) gibi tescilli ve/veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet, telif hakları Websitesi işleteni ve sahibi Magnet Tur’a veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Websitesi’nin ziyaret edilmesi veya bu Websitesi’ndeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. Websitesi’nde yer alan her türlü bilgi, belge ve materyal; Websitesi’nin bir bölümü ve/veya tamamı değiştirilerek/revize edilerek hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Websitesi’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet Websitesi’nde izinsiz olarak kullanılamaz. 

2.3. Websitesi'nden alınabilecek her türlü bilgi (yazılı ya da görsel) rahatlıkla görülebilecek büyüklükte "© 2016, www.magnettur.com, Tüm Hakları Saklıdır" ifadesi eklenmeden kullanılamaz.

2.4. Websitesi’nde yer alan ifadeler içerisindeki 3. kişi ya da kurumlara ait tescilli marka, hizmet, logo vb. uyarılar ve ayraçlar, siteden alıntı yapıldığında kaldırılamaz.

3. Gizli Bilgi

3.1. Magnet Tur, Websitesi üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Websitesi’nin sahibi olan Magnet Tur’un kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler Magnet Tur bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. Garanti Vermeme

İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Magnet Tur tarafından sunulan hizmetler "olduğu gibi” ve "mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır. 

5. Kayıt ve Güvenlik 

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Kullanıcı, Websitesi ve üçüncü taraf Websitesi’ndeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Magnet Tur sorumlu tutulamaz.

6. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden ("Mücbir Sebep” olarak anılacaktır) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

7.Üçüncü Parti Sitelere Verilen Bağlantılara (Linklere) Dair

www.magnettur.com, sitesinde direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. Bu bağlantıların amacı bilgi vermek ya da reklamdır. Kullanıcı, site üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde magnettur.com'un hiçbir kontrolü olmadığı için, magnettur.com'un linklerinin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca magnettur.com'un böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

8. Hak ve Sorumluluklar

www.magnettur.com sitesine bulunan içerikler sürekli kontrol edilmekte ve güncellenmektedir. Ancak, www.magnettur.com ve sahibi Magnet Tur, Websitesi içeriğindeki bilgi ve fiyat hatalarından sorumlu tutulamaz, sayfalarında her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı www.magnettur.com sitesi ve sahibi Magnet Tur’a sorumluluk yüklenemez.

9. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

10. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Magnet Tur, dilediği zaman Websitesi’nde sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler Websitesi’nde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

11. Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Magnet Tur’un bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

12. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

13. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 
bottom of page